PERIOD POTS

NUDE PERIOD POTS.

Alla NUDEs är one of a kind och skulpterade för hand med självtorkande lera kring pre-loved things för att sedan målas och lackas i akryl. NUDE PERIOD POTS är en del av KONST PÅ BLODIGT ALLVAR, där alla intäkter går till MENSEN.SE och deras arbeter för en mer medMENSklig värld. Mer menskonst åt folket! För information kring användning och underhåll gå till CARE AND USE.

NUDE PERIOD POT
OUT OF STOCK.
NUDE PERIOD POT
OUT OF STOCK.